mandag 7. januar 2013

Om prioriteringer i en teknologisk satsing: læringskultur vs. standarder

Jeg ble for noen måneder siden bedt om å skrive litt om hva jeg hadde lært om BIM i 2012. Forespørselen kom fra redaktøren i bladet Fremtidens Byggenæring, og jeg skulle bidra til artikkelen sammen med et utvalg andre personer i næringen. Bladet (og artikkelen, som er fra side 43) kan dere ta en titt på her:

Fremtidens Byggenæring 006

Jeg blir ekstremt flau over en overskrift som sier "BIM er årets buzzord", men når denne pinligheten legger seg synes jeg det er veldig interessant å lese hva mine kolleger sier. Øyvind sine poenger er jeg veldig opptatte av; uten bedre samarbeidsformer kan vi like gjerne drite en lang marsj i hele BIM-konseptet. For mange mennesker utarter BIM seg ofte som et informasjons-mareritt, og for dette problemet finnes det kun en løsning; samarbeid. Bjørnar sin fanesak om at ledelsen må gå først er jeg også veldig enig i, og nevner jeg selv i mitt avsnitt.

Avsnittet hvor jeg er sitert er litt merkelig. Her har journalisten sydd sammen tre sitater fra ulike ting jeg har lært, til et utsagn. Uansett får jeg frem (godt hjulpet av overskriften) det viktigste; kunnskapsdeling er viktigst.

Jeg sier ikke at BIM-manualer og standarder er irrelevante, men jeg mener at utviklingen av en læringskultur i et firma eller prosjekt er mye viktigere enn arbeid med dokumenter og standardisering av metoder. Jeg tenker litt på The Agile Manifesto når jeg nevner dette. I tiden og energien en organisasjon bruker på å fremme BIM, er kultur viktigere enn standarder, men standarder er ikke verdiløse.


Med dette som en personlig fanesak var det svært tilfredsstillende å komme over følgende blog post (engelsk) for noen uker siden. Og da tenker jeg spesielt på punkt nummer 4:

Five Truths on BIM

Jeg satt i et venteværelse på et legekontor når jeg leste punktene, og jeg må innrømme at jeg nok smilte litt for mye for hva som passer seg i et slikt miljø. Spot on architect11.

The Agile Manifesto har jeg for øvrig tenkt å komme tilbake til senere :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar